MENU

VOUCHER "DZIĘKUJEMY!"

Dla wszystkich, którzy zdecydowali się z nami pozostać i przełożyć termin zielonej szkoły zaplanowanej w sezonie "Wiosna 2020" na Rok Szkolny 2020/2021, przygotowaliśmy Voucher "Dziękujemy". 

Voucher przekazany jest każdemu Dziecku, które jest uczestnikiem przełożonej zielonej szkoły z możliwością wykorzystania na dowolny obóz wakacyjny lub kolonię w sezonie "Lato 2021". Pełna oferta produktów, które można będzie zakupić ze zniżką Vouchera "Dziękujemy", przedstawiona zostanie do końca września 2020. 

 

REGULAMIN VOUCHERA TURYSTYCZNEGO

„Dziękujemy”

 

&1 

OGÓLNE WARUNKI

 1. Wystawcą Vouchera jest Akademia Rozwoju Twórczego „Artrip” s.c. M.Włodarska, T.Włodarski, Krzyszkowice 716, 32-445 Krzyszkowice, Nip: 6793103346 z siedzibą: ul.Bukowska 12E/1, 32-050 Skawina.
 2. Voucher Turystyczny, zwany dalej Voucherem, uprawnia do zakupu obozu wakacyjnego lub kolonii w sezonie 2021 organizowanych przez Akademię Rozwoju Twórczego „Artrip” s.c.
 3. Jedna osoba może wykorzystać jeden Voucher do opłacenia lub rezerwacji webranej usługi.
 4. Szczegółowy wykaz imprez turystycznych podlegających opłaceniu przez Voucher zostanie przedstawiony w terminie do 30.09.2020.
 5. Wystawca dopuszcza możliwość organizacji dedykowanej imprezy turystycznej dla wybranej grupy Beneficjentów, min. 20 osób. Oznacza to, że wybrana grupa Beneficjentów może zwrócić się do Wystawcy Vouchera z prośbą o przedstawienie indywidualnej oferty imprezy turystycznej grupowej o określonych wytycznych.

&2 

TERMIN WAŻNOŚCI I WARUNKI REALIZACJI

 1. Voucher wystawiony jest z terminem ważności do 31.08.2021.
 2. Voucher niewykorzystany w terminie ważności, po jego upływie traci ważność.
 3. Voucher stanowi środek płatniczy przy rezerwacji i zakupie obozu wakacyjnego lub kolonii w sezonie 2021 wyłącznie z oferty Akademii Rozwoju Twórczego „Artrip” s.c. przedstawionej Klientowi.
 4. Jeśli wartość zarezerwowanej imprezy jest wyższa od wartości Vouchera, wartość Vouchera pomniejsza sumę do zapłaty wybranej imprezy turystycznej.
 5. Voucher nie może zostać zwrócony i nie podlega wymianie na gotówkę ani na bilety wstępu do instytucji zewnętrznych jak m.in.: kino, teatr, muzeum, park linowy, przejazd komunikacją, nie związanych bezpośrednio z programem wybranej imprezy turystycznej.
 6. Voucher Turystyczny można zrealizować:
  1. Dzwoniąc pod nr tel.: 721 831 995
  2. Pisząc na adres mailowy: wycieczki@artrip.pl
  3. Odwiedzając biuro: ul.Bukowska 12 E/1, 32-050 Skawina
 1. Zakup imprez turystycznych opłacanych Voucherem odbywa się zgodnie ze standardowymi warunkami umowy na organizację imprezy turystycznej, czyli podpisanie umowy oraz warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej wraz z załącznikami, jeśli są wymagane.
 2. W momencie dokonania rezerwacji Beneficjent Vouchera zobowiązany jest podać nr Vouchera lub przesłać mailem na adres elektroniczny jego kopię.
 3. Datą realizacji Vouchera jest dzień dokonania rezerwacji imprezy turystycznej.
 4. W przypadku rezygnacji z wybranej imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, Beneficjentowi przysługuje zwrot Vouchera o wartości uwzględniającej potrącenie przez Wystawcę Vouchera kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług turystycznych przez touroperatora organizującego imprezę turystyczną objętą dokonaną rezerwacją.
 5. Voucher zwrócony zostanie Beneficjentowi po potrąceniu, zachowują pierwotny termin ważności, chyba że zostanie że zostanie to ustalone w odrębnej umowie między Wystawcą a Beneficjentem Vouchera.