MENU

CSR

Akademia Rozwoju Twórczego „Artrip” otrzymała w 2014 roku wsparcie finansowe na wdrożenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ramach projektu Inwestując w przyszłość.

Środki na realizację działania pochodzą z Projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu z ramienia Szwajcarii. Kwota przyznanego wsparcia - 37450 PLN.

Celem projektu Inwestując w Przyszłość jest stworzenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wypracowanie modelowej organizacji w zakresie CSR, opartej o światowe standardy i wymagania normy ISO 26000 w obszarze środowiskowym, pracowniczym oraz relacji z otoczeniem. Organizacji, która byłaby przykładem dla firm współpracujących oraz godnym zaufania partnerem dla wszystkich grup interesariuszy w kontekście relacji z pracownikami, otoczeniem, jednocześnie świadomie wdrażająca politykę proekologiczną.

Partnerzy pełniący funkcję Doradców Wdrażających CSR w Artrip s.c. byli:
ETTA – Doradztwo i Treningi dla Biznesu: doradcy - Michalina Konkel i Tadeusz Raimus
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www.fpds.pl 

Mogą się także zapoznać Państwo z raportami wdrożeniowymi strategii CSR w każdym z obszarów priorytetowych: Środowisko naturalne, Relacje z personelem, Zaangażowanie społeczne oraz Raportem końcowym.

Odpowiedzialność społeczna

Wyjazdy, które prowadzimy organizujemy z myślą o rozwoju edukacyjno – kreatywnym wszystkich młodych ludzi. Wiemy jak bardzo potrzebują wrażeń, bodźców i poczucia wspólnoty, niezależnie od statusu materialnego, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. Dla wielu z nich wspólne wy-jazdy szkolne to jedna z nielicznych form aktywnego wypoczynku oraz szansa zobaczenia nowych, niezwykłych miejsc. Pragniemy, aby jak największe grono dzieci i młodzieży mogło ro-zwijać swe pasje, zainteresowania i kontakty rówieśnicze, dlatego z tak wielkim przekonaniem realizujemy program „szansa dla każdego”.

Od lat realizujemy program pomocy i wsparcia finansowego dla uczniów, polegający na przyzna-waniu dopłat do wycieczek, zielonych szkół i obozów klasowych. Każda szkoła planująca wy-jazd z nami, może starać się o dofinansowanie dla uczniów, którzy szczególnie potrzebują wsparcia. Zasady i procedury udzielania wsparcia są bardzo proste, tak aby dla nikogo ta sytuacja nie była niezręczna lub stresująca.
Firma Artrip s.c. nie stawia również granic uczniom przewlekle chorym sprawiającym problemy wychowawcze czy klasom integracyjnym. Staramy się w każdym ośrodku, z którym współpracujemy zapewnić odpowiednie warunki pobytu dla dzieci przyjmujących na stałe leki, dostosować menu do zalecanej diety oraz program i atrakcje do ich możliwości fizycznych i stanu zdrowia. Dzieciom, które potrzebują opieki całodobowej umożliwiamy wyjazd z rodzicami po preferencyjnych cenach.
Nieustannie poszerzamy grono współpracujących pensjonatów, ośrodków i hoteli, które dostosowane są do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki temu organizujemy wyjazdy dla szkół integracyjnych i specjalnych, zapewniając im jednocześnie atrakcyjny i unikatowy pro-gram.

Dokumenty do pobrania

 

Środowisko

W obszarze dotyczącym środowiska naturalnego celem ARTRIP s.c. jest opracowanie i wdrożenie polityki środowiskowej pozwalającej na racjonalne wykorzystanie odpadów i zarządzanie biurem oraz opracowanie EKOusługi (warsztatu z zakresu edukacji ekologicznej) obligatoryjnej w każdym działaniu prowadzonym przez firmę.
Działaniem finalnym będzie przygotowanie firmy do przystąpienia do Programu Czysty Biznes prowadzonego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz otrzymanie certyfikatu Zielone Biuro.

Dokumenty do pobrania

 

Pracownicy

W obszarze relacji z personelem firmy ARTRIP s.c. zakładany cel obejmuje najważniejsze aspekty budowania i wdrażania kultury CSR. Dwa najważniejsze obszary wdrażania zmian w relacjach z personelem to opracowanie mapy interesariuszy oraz systemu budowania partnerskich relacji z kadrą trenerską, poprzez ustandaryzowanie procesu rekrutacji, umożliwienie regularnej wymiany zdań i włączenie w procesy decyzyjne firmy.

Dokumenty do pobrania