facebook

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Akademia Rozwoju Twórczego „Artrip” otrzymała w 2014 roku wsparcie finansowe na wdrożenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ramach projektu Inwestując w przyszłość.

Środki na realizację działania pochodzą z Projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu z ramienia Szwajcarii. Kwota przyznanego wsparcia - 37450 PLN.

Celem projektu Inwestując w Przyszłość jest stworzenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wypracowanie modelowej organizacji w zakresie CSR, opartej o światowe standardy i wymagania normy ISO 26000 w obszarze środowiskowym, pracowniczym oraz relacji z otoczeniem. Organizacji, która byłaby przykładem dla firm współpracujących oraz godnym zaufania partnerem dla wszystkich grup interesariuszy w kontekście relacji z pracownikami, otoczeniem, jednocześnie świadomie wdrażająca politykę proekologiczną.

Partnerzy pełniący funkcję Doradców Wdrażających CSR w Artrip s.c. są:

ETTA – Doradztwo i Treningi dla Biznesu: doradcy - Michalina Konkel i Tadeusz Raimus

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska www. fpds.pl

Mogą się także zapoznać Państwo z raportami wdrożeniowymi strategii CSR w każdym z obszarów priorytetowych: Środowisko naturalne, Relacje z personelem, Zaangażowanie społeczne oraz Raportem końcowym.