MENU

Standardy Ochrony Małoletnich

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Akademii Rozwoju Twórczego Artrip S.C. M. Włodarska, T. Włodarski organizującej Zielone szkoły dla szkół oraz prowadzącej Szkoły Helen Doron w Skawinie oraz w Libertowie, jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. 

Prowadzone przez nas zajęcia opierają się na pozytywnej motywacji dziecka do naturalnej ciekawości i radości uczenia się. Tylko szczęśliwe dziecko rozwija się i buduje swoją przyszłość.

Wszyscy traktujemy każde dziecko z szacunkiem i uwzględniamy jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dzieci w jakiejkolwiek formie, przez kogokolwiek - zarówno nauczycieli HD, jak i rodziców czy opiekunów: Na dzieci nie krzyczymy! Nie grozimy im! Nie uderzamy dzieci - nie “dajemy” klapsa! Nie używany nieproporcjonalnej siły fizycznej! 

Staramy się zapobiegać krzywdzeniu dzieci, a gdy podejrzewamy, że taka sytuacja ma miejsce, działamy tak, by zapewnić dziecku bezpieczeństwo.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, chcesz się czymś podzielić w temacie bezpieczeństwa dziecka i Polityki ochrony dzieci: skontaktuj się z nami: [+48 607 801 217] lub napisz [som@artrip.pl], możesz też porozmawiać z naszymi nauczycielkami.

Potrzebujesz wsparcia: 

Jesteś rodzicem, opiekunem? Możesz zadzwonić na anonimowy i bezpłatny numer telefonu 800 100 100 - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-15.00 oraz w czwartek w dodatkowych godzinach 16:30 – 20:30.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który potrzebuję rozmowy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, prowadzi numer telefonu zaufania: 116 111 - udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem: www.116111.pl - telefon, chat, e-mail.

 

Link do pełnej polityki Standardy Ochrony Małoletnich w Artrip - link do dysku Google