facebook
  1. Administrator prowadzi wykaz zabezpieczeń, które stosuje w celu ochrony danych osobowych, patrz Wykaz zabezpieczeń RODO

  2. W wykazie wskazano stosowane zabezpieczenia proceduralne oraz zabezpieczenia jako środki techniczne i organizacyjne

  3. Wykaz jest aktualizowana po każdej analizie ryzyka