facebook

CSR - Środowisko

W obszarze dotyczącym środowiska naturalnego celem ARTRIP s.c. jest opracowanie
i wdrożenie polityki środowiskowej pozwalającej na racjonalne wykorzystanie odpadów i zarządzanie biurem oraz opracowanie EKOusługi (warsztatu z zakresu edukacji ekologicznej) obligatoryjnej w każdym działaniu prowadzonym przez firmę.

csr_grafika2


Działaniem finalnym będzie przygotowanie firmy do przystąpienia do Programu Czysty Biznes prowadzonego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz otrzymanie certyfikatu Zielone Biuro.