facebook
  1. W przypadku konieczności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania przez Administratora, wypełnia Rejestr czynności prowadzony przez Administratora

  2. W przypadku konieczności prowadzenia rejestru czynności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający, wypełnia Rejestr czynności prowadzony przez Podmiot przetwarzający