facebook

Raporty z wdrożenia CSR

W tym miejscu moga Państwo zapoznać się z raportami z wykonania projektu na wdrożenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu "Inwestując w przyszłość". Środki na jego realizację pochodzą z Projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Realizującej dla Projektu z ramienia Szwajcarii

Pliki do pobrania:

Raport końcowy CSR Artrip

Raport wdrożenia w obszarze 1: Środowisko naturalne

Raport wdrożenia w obszarze 2: Relacje z personelem

Raport wdrożenia w obszarze 3: Zaangażowanie społeczne