facebook

CSR - Pracownicy

W obszarze relacji z personelem firmy ARTRIP s.c. zakładany cel obejmuje najważniejsze aspekty budowania i wdrażania kultury CSR. Dwa najważniejsze obszary wdrażania zmian w relacjach z personelem to opracowanie mapy interesariuszy oraz systemu budowania partnerskich relacji z kadrą trenerską, poprzez ustandaryzowanie procesu rekrutacji, umożliwienie regularnej wymiany zdań i włączenie w procesy decyzyjne firmy.

Dokumenty do pobrania