facebook
  1. Wszędzie, gdzie Administrator decyduje się obniżyć ryzyko, wyznacza listę zabezpieczeń do wdrożenia, termin realizacji i osoby odpowiedzialne

  2. Administrator zobowiązany jest do monitorowania wdrożenia zabezpieczeń