Marta Włodarska

trener_marta_wlodarskaAbsolwentka Liceum Sztuk Plastycznych oraz Edukacji Artystycznej UP w Krakowie. Założycielka Stowarzyszenia „Aletheia” zajmującego się promocją działań artedukacyjnych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych. Animator kultury, koordynator projektów, instruktor warsztatów artedukacyjnych. Od lat realizuje autorski program Twórcza Zielona Szkoła i Godzina dla ArtWychowania, a obecnie także projekt Sztuka Wymiany, nagrodzony w ramach Ars Quaerendi Województwa małopolskiego.

Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz działaniami interdyscyplinarnymi. Prywatnie mama 3 letniego urwisa.

W Artrip odpowiedzialna z program i szkolenia trenerów oraz koordynację wyjazdów.