facebook

 

Akademia Rozwoju Twórczego "Artrip" s.c. posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/44/2015 oraz gwarancje ubezpieczeniową TU Europa nr GT 186/2016.

 

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU

GWARANCJA TUROPERATORA

UMOWA GWARANCJI 

WARUNKI UBEZPIECZENIA