facebook

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Wyjazdy, które prowadzimy organizujemy z myślą o rozwoju edukacyjno – kreatywnym wszystkich młodych ludzi. Wiemy jak bardzo potrzebują wrażeń, bodźców i poczucia wspólnoty, niezależnie od statusu materialnego, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. Dla wielu z nich wspólne wyjazdy szkolne to jedna z nielicznych form aktywnego wypoczynku oraz szansa zobaczenia nowych, niezwykłych miejsc. Pragniemy, aby jak największe grono dzieci i młodzieży mogło rozwijać swe pasje, zainteresowania i kontakty rówieśnicze, dlatego z tak wielkim przekonaniem realizujemy program „szansa dla każdego”. 

Zaangazowanie spoleczne

Od lat realizujemy program pomocy i wsparcia finansowego dla uczniów, polegający na przyznawaniu dopłat do wycieczek, zielonych szkół i obozów klasowych. Każda szkoła planująca wyjazd z nami, może starać się o dofinansowanie dla uczniów, którzy szczególnie potrzebują wsparcia. Zasady i procedury udzielania wsparcia są bardzo proste, tak aby dla nikogo ta sytuacja nie była niezręczna lub stresująca.

Firma Artrip s.c. nie stawia również granic uczniom przewlekle chorym sprawiającym problemy wychowawcze czy klasom integracyjnym. Staramy się w każdym ośrodku, z którym współpracujemy zapewnić odpowiednie warunki pobytu dla dzieci przyjmujących na stałe leki, dostosować menu do zalecanej diety oraz program i atrakcje do ich możliwości fizycznych i stanu zdrowia. Dzieciom, które potrzebują opieki całodobowej umożliwiamy wyjazd z rodzicami po preferencyjnych cenach.

Nieustannie poszerzamy grono współpracujących pensjonatów, ośrodków i hoteli, które dostosowane są do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki temu organizujemy wyjazdy dla szkół integracyjnych i specjalnych, zapewniając im jednocześnie atrakcyjny i unikatowy program.


Dokumenty do pobrania